Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 8/529 ze dne 28. 2. 2017

3/113                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

a)    žádostí obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádostí obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3/113                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace:

a)    v celkové výši 6.750 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   v celkové výši 4.699,1 tis. Kč z rozpočtu kraje na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/113                         16. 3. 2017
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s obcemi:

a)    uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup