Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/119 ze dne 6.12.2016

č. 39/3468 ze dne 29.5.2018

č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

č. 52/4745 ze dne 11.12.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/69 ze dne 22.12.2016

č. 8/890 ze dne 14.6.2018

č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

10/1130                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

změnit v bodě 2 usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ z „32.000.000 Kč“ na 34.000.000 Kč.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup