Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

č. 52/4736 ze dne 11. 12. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/586 ze dne 14. 12. 2017

10/1131                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ s obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup