Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

č. 3/172 ze dne 16.3.2017

č. 5/460 ze dne 14.9.2017

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

č. 8/507 ze dne 28.2.2017

č. 19/1712 ze dne 29.8.2017

č. 52/4741 ze dne 11. 12. 2018

10/1132                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01558/2016/RRC ze dne 4. 5. 2016 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup