Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

č. 51/4619 ze dne 27. 11. 2018

10/1133                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10/1133                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

10/1133                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 3.730.800 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup