Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4624 ze dne 27. 11. 2018

10/1135                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 9.928.290 Kč

10/1135                         13. 12. 2018
2. schvaluje

rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1135                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 4 bodu 2 písm. b) Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 13.500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2019 pro financování akce „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ a akce „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup