Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 51/4645    ze dne 27. 11. 2018

10/1140                         13. 12. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

10/1140                         13. 12. 2018
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup