Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4653 ze dne 27. 11. 2018

10/1151                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)    FBC OSTRAVA z.s., IČO 64628060, ve výši 262.340 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

b)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Architektonicko-urbanistická studie revitalizace areálu skokanských můstků ve Frenštátě p. R.“; s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 30. 3. 2019

10/1151                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)    Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast družstva mužů v Poháru mistrů evropských zemí“; s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

b)   Combat Garda, z. s., IČO 01225073, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Enfusion 75 Czech Republic“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 694.900 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní příprava na Hry IX. LODM 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

10/1151                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

b)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

c)    Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, ve výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „City Cross Sprint 2019“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019

d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Provoz servisního centra sportu Moravskoslezské krajské organizace ČUS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

e)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CISO pro talentovanou mládež“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

f)     Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2019“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

10/1151                         13. 12. 2018
4. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    FBC OSTRAVA z.s., IČO 64628060, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Beskydský golfový klub z. s., IČO 63699419, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Combat Garda, z. s., IČO 01225073, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)    Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

10/1151                         13. 12. 2018
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje evidenční číslo 04405/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup