Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4656 ze dne 27. 11. 2018

10/1153                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

10/1153                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Český atletický svaz, IČO 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2019“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

b)   Česká sportovní a.s., IČO 25748521, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Davis Cup 2019 - Česko x Nizozemsko, 1. kolo“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    Česká sportovní a.s., IČO 25748521, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Fed Cup 2019 - Česká republika x Rumunsko, 1. kolo“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

10/1153                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

1.    Český atletický svaz, IČO 00539244, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2.    Česká sportovní a.s., IČO 25748521, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3.    Česká sportovní a.s., IČO 25748521, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup