Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4755 ze dne 11.12.2018

10/1155                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu

10/1155                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2019“; s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 10. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10/1155                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 organizaci Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., IČO 25860259, ve výši 395.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Edukace anatomických pomůcek ve virtuální realitě“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup