Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 51/4661 ze dne 27. 11. 2018

č. 32/2933 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017

10/1157                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádost o úpravu výše indikátorů a změnu nákladového rozpočtu u služby sociální rehabilitace, registrační číslo 2892829, organizace MIKASA z.s., IČ 22832386, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1157                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

upravit výši indikátorů a schválit změnu nákladového rozpočtu u služby sociální rehabilitace, registrační číslo 2892829, organizace MIKASA z.s., IČ 22832386, a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01106/2017/SOC v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup