Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4665 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/789 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

10/1159                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Důstojné sociální zázemí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1159                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

uzavřít s organizací Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 07844/2018/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10/1159                         13. 12. 2018
3. bere na vědomí

žádost organizace Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2018“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

10/1159                         13. 12. 2018
4. rozhodlo

uzavřít s organizací Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 03306/2018/SOC, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

10/1159                         13. 12. 2018
5. bere na vědomí

žádost organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, IČO 75041324, se sídlem Zámecká 66, 747 57 Slavkov, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2018“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

10/1159                         13. 12. 2018
6. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 26/2401 ze dne 5. 12. 2017, příjemci dotace organizaci Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, IČO 75041324, dle předloženého materiálu

10/1159                         13. 12. 2018
7. rozhodlo

uzavřít s organizací Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, IČO 75041324, se sídlem Zámecká 66, 747 57 Slavkov, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 07226/2018/SOC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup