Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/245 ze dne 22.12.2016

č. 4/194 ze dne 22.12.2016

č. 7/436 ze dne 7.2.2017

č. 5/309 ze dne 10.1.2017

č. 8/537 ze dne 28.2.2017

3/117                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2016 do 21. 2. 2017 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup