Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

10/1170                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2017 – srpen 2018 (školní rok 2017/2018)


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup