Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

10/1173                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup