Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

10/1175                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

„Zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období listopad 2017 – říjen 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup