Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

10/1176                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2017 až listopad 2018 dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup