Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

10/1178                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci kraje za období listopad 2017 až listopad 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup