Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

10/1179                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

a)    rezignaci Ing. Jiřího Vzientka z funkce člena Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj a z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport (příloha č. 1)

b)   rezignaci MUDr. Kamila Běrského z funkce člena Výboru zdravotního a preventivní péče (příloha č. 2)

c)    rezignaci Libora Kovala z funkce člena Výboru zdravotního a preventivní péče (příloha č. 3)

d)   rezignaci Josefa Goreckého z funkce člena Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj (příloha č. 4)

e)    rezignaci Marcela Sikory z funkce člena Výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci (příloha č. 5)

f)     rezignaci Ing. Zuzany Ožanové z funkce členky Výboru kontrolního, z funkce členky Výboru pro životní prostředí a zemědělství a z funkce členky Výboru pro dopravu a chytrý region (příloha č. 6)

10/1179                         13. 12. 2018
2. volí

a)    MUDr. Bohdana Kufu členem Výboru zdravotního a preventivní péče

b)   Vojtěcha Filsáka členem Výboru zdravotního a preventivní péče

c)    Ing. Richarda Žabku členem Výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

d)   Květu Kubíčkovou členkou Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

e)    Ing. Tomáše Kuču členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

f)     Ing. Tomáše Kuču členem Výboru pro tělovýchovu a sport


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup