Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

10/1180                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro dopravu a chytrý region v roce 2018, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup