Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

11/1183                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Carbola a Mgr. Daniela Havlíka o  ověření zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 12. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup