Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

11/1184                         13. 3. 2019
1. volí

ověřovatelé zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 3. 2019

-         Ing. Petr Baránek

-         Ing. Jaroslav Kala


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup