Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

11/1185                         13. 3. 2019
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 3. 2019 ve složení

-        Radomíra Vlčková – předsedkyně

-        Jiří Čejka

-        Ing. Miroslav Hajdušík

-        Ing. Radka Krištofová

-        Mgr. Josef Alexander Matera

-        Ing. Karel Siuda


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup