Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

11/1186                         13. 3. 2019
1. schvaluje

program 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 3. 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup