Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/ 5044 ze dne 26. 2. 2019

11/1187                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup