Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/5003 ze dne 12. 2. 2019

č. 57/5113 ze dne 26. 2. 2019

č. 58/5223 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

11/1188                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

materiál obsahující tři varianty budoucího směřování nemocnice v Orlové zpracované Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu

11/1188                         13. 3. 2019
2. bere na vědomí

usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje k optimalizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1188                         13. 3. 2019
3. bere na vědomí

dopis starosty města Orlová ze dne 13. 2. 2019 a návrh odpovědi, dle příloh č. 5 a 6 předloženého materiálu

11/1188                         13. 3. 2019
4. ukládá

radě kraje

učinit kroky vedoucí ke zrušení personální unie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

11/1188                         13. 3. 2019
5. rozhodlo

o dalším fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu - Převod akutní péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie) a na pracoviště Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, dle usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje k optimalizaci ze dne 14. 2. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup