Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5192 ze dne 26. 2. 2019

11/1189                         13. 3. 2019
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 paní Mgr. Annu Valkovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.2 pana Ing. Vítězslava Matušku, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

 

11/1189                         13. 3. 2019
2. volí

za přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

pana Bc. Vratislava Zapletala, MSc., místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup