Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/4815 ze dne 8. 1. 2019

č. 56/4979 ze dne 12. 2. 2019

11/1192                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 10. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 12. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup