Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4983 ze dne 12. 2. 2019

11/1193                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    Horské služby ČR, o.p.s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1193                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve  výši 2.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2019, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení vybavení pro stanice Horské služby ČR, o.p.s. v oblasti Beskydy a Jeseníky, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

11/1193                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

a)       statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)      SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)       Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup