Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5041 ze dne 26. 2. 2019

11/1196                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

a)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1196                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace:

a)    v celkové výši 2.407.375,-- Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany Sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   obci Bohuslavice, IČO 00299839, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020,

c)    městu Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020,

d)   obci Albrechtice, IČO 00297429, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020,

e)    městysu Litultovice, IČO 00300381, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů městyse s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020,

f)     statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v městském obvodě Proskovice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020,

g)   obci Bukovec, IČO 00535940, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů městyse s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020,

h)   městu Horní Benešov, IČO 00296007, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů městyse s termínem použití od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

11/1196                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

a)    obcemi uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   obci Bohuslavice, IČO 00299839, městem Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, obci Albrechtice, IČO 00297429, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    městysem Litultovice, IČO 00300381, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, obci Bukovec, IČO 00535940, městem Horní Benešov, IČO 00296007, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup