Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 45/3912 ze dne 28. 8. 2018

č. 47/4143 ze dne 25. 9. 2018

č. 47/4133 ze dne 25. 9. 2018

č. 57/5042 ze dne 26. 2. 2019

11/1198                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

darovat 176 ks protipožárních únikových kukel Dräger Parat a 26 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

11/1198                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy na darování 176 ks protipožárních únikových kukel Dräger Parat a 26 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle příslušné varianty uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

11/1198                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

darovat

a)    2 ks notebooků HP ProBook 645 G3,

b)   1 ks nákladního automobilu TOYOTA HILUX,

c)    1 ks osobního automobilu TOYOTA LAND CRUISER,

d)   1 ks osobního automobilu TOYOTA PROACE Verso Shuttle

České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

11/1198                         13. 3. 2019
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    2 ks notebooků HP ProBook 645 G3,

b)   1 ks nákladního automobilu TOYOTA HILUX,

c)    1 ks osobního automobilu TOYOTA LAND CRUISER,

d)   1 ks osobního automobilu TOYOTA PROACE Verso Shuttle

s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup