Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4573 ze dne 27. 11. 2018

č. 54/4828 ze dne 8. 1. 2019

č. 56/4985 ze dne 12. 2. 2019

č. 57/5051 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1099 ze dne 13. 12. 2018

11/1200                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 13. 12. 2018 do 19. 2. 2019, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup