Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4535 ze dne 27. 11. 2018

č. 57/5056 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1082 ze dne 13. 12. 2018

11/1201                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1201                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, ve výši 100.000.000 Kč účelově určenou na výkon služeb v obecném hospodářském zájmu s použitelností dotace od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023 dle předloženého materiálu

11/1201                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 2 tohoto předloženého materiálu

11/1201                         13. 3. 2019
4. rozhodlo

dofinancovat společnosti Letišti Ostrava, a.s., IČO 26827719, činnosti vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon z rozpočtu kraje v letech 2020 – 2023, a to ročně ve výši 20 mil. Kč dle podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup