Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5047 ze dne 26.02.2019

11/1203                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

usnesení č. 10/29 Výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci ze dne 25. 2. 2019, ve kterém doporučuje uzavřít Dohodu mezi Ivanofrankivskou oblastní státní správou Ukrajiny a Moravskoslezským krajem České republiky o obchodně-ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráci

11/1203                         13. 3. 2019
2. souhlasí

s návrhem na uzavření Dohody mezi Ivanofrankivskou oblastní státní správou (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem (Česká republika) uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup