Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 57/5066 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1061 ze dne 13.12.2018

11/1210                         13. 3. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

11/1210                         13. 3. 2019
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup