Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5063 ze dne 26. 2. 2019

č. 48/4232 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 24/2003 ze dne 26. 6. 2008

11/1212                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup