Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5069 ze dne 26. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1215                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Člověk na hranici, z.s., IČ 68149760, na realizaci projektu „Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC/BEZ GRANIC“ ve výši 350.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1215                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Kováři Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 01881841, na realizaci projektu „Kovářské sonáty 2019“ ve výši 250.000 Kč s časovou použitelností 1. 2. 2019 – 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1215                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, na realizaci projektu „ 62. Bezručova Opava“ ve výši 400.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

11/1215                         13. 3. 2019
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci elieva s.r.o., IČ 04804228, na realizaci projektu „Provoz Divadla Mír v roce 2019“ ve výši 400.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

11/1215                         13. 3. 2019
5. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Ázerbajdžánské a kaspické kulturní fórum, IČ 22759883, na realizaci projektu „Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty na Slezskoostravském hradě“ ve výši 800.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 5. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

11/1215                         13. 3. 2019
6. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci New Wind Production s.r.o., IČ 05574633, na realizaci projektu „Mezinárodní reprezentace kultury Moravskoslezského kraje (Symphonic Dance Music a Pivní Zakarpatí)“ ve výši 880.000 Kč s časovou použitelností 1. 12. 2018 – 29. 11. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

11/1215                         13. 3. 2019
7. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci Beethovenův Hradec, z.s., IČ 07283628, na realizaci projektu „57. Beethovenův Hradec – mezinárodní interpretační soutěž“ ve výši 300.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy 14 předloženého materiálu

11/1215                         13. 3. 2019
8. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 obci Štítina, IČ 00300764, na realizaci projektu „ Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2019“ ve výši 54.000 Kč s časovou použitelností 1. 3. 2019 – 31. 8. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy 16 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup