Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5075 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/826 ze dne 14.6.2018

11/1217                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06509/2018/DSH s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup