Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 57/5072 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

11/1218                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Šilheřovice o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na projekt „Oprava hraniční cesty - Rakowiec“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1218                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Šilheřovice, IČO 00300730, v maximální výši 8.000.000 Kč, na projekt „Oprava hraniční cesty - Rakowiec“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup