Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5079 ze dne 26.2.2019

11/1219                         13. 3. 2019
1. schvaluje

s účinností od 1. 7. 2019 změnu stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup