Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/551 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

3/122                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 2 – 21 předloženého materiálu

3/122                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup