Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5071 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15.6.2017

11/1220                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup