Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4889 ze dne 29.1.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/822 ze dne 14.6.2018

11/1223                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvu:

k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup