Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5076 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/692 ze dne 14. 3. 2018

č. 11/195 ze dne 20. 6. 2002

11/1227                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2018, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup