Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5076 ze dne 26.2.2019

č. 56/4969 ze dne 12.2.2019

č. 50/4391 ze dne 6.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/542 ze dne 14.12.2017

č. 4/253 ze dne 15.6.2017

11/1228                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 5, ve znění usnesení č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017 tak, že se text „1.185.600.000 Kč“ nahrazuje textem „1.310.400.000 Kč“, dle předloženého materiálu

11/1228                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 82.272.175 Kč k zajištění dopravní obslužnosti „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020“, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup