Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5091 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

11/1230                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018 dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup