Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4894 ze dne 29.1.2019

č. 57/5086 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

11/1231                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

technické úpravy schváleného rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 vyplývající ze změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, k 1. 1. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1231                         13. 3. 2019
2. bere na vědomí

úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ke 12. 2. 2019 dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup