Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5094 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/572 ze dne 14. 12. 2017

č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

11/1232                         13. 3. 2019
1. souhlasí

u projektu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 44.200.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2019 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

11/1232                         13. 3. 2019
2. souhlasí

u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 118.500.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2019 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup