Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5097 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017

11/1234                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „65.000 tis. Kč“ na „71.500. tis. Kč“ dle předloženého materiálu

11/1234                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ z „2016 – 2018“ na „2017 – 2019“ dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup