Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5087 ze dne 26. 2. 2019

11/1237                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, a to: 
pozemek parc. č. 812/23 ostatní plocha,
pozemek parc. č. 812/75 ostatní plocha,
včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,
vše v k. ú. a obci Pržno,
do vlastnictví obce Pržno, Pržno 201, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00494216

b)     vyjmout nemovitý majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup